Alcoholisme

Er zijn een aantal factoren die van belang zijn, waardoor iemand alcoholist wordt. Dit zijn:

 1. psychologische,
 2. sociale,
 3. erfelijke factoren.

Wanneer weten we nu of iemand verslaafd is aan alcohol? Ook hiertoe zijn een aantal criteria opgesteld.

Opgemerkt dient te worden, dat de laatste twee het belangrijkst zijn bij de beoordeling van de ernst.

 1. Tolerantieveranderingen (verminderd effect van bepaalde hoeveelheden alcohol).
 2. “Craving”, zucht naar drank.
 3. Controle verlies, geen maat kunnen houden.
 4. Abstinentieverschijnselen (ontwenningsverschijnselen).

Het is goed te begrijpen, dat iemand die veel drinkt bepaalde klachten ontwikkelt en daarmee bij de dokter komt.

Welke klachten zijn dit nu:

 1. slechte eetlust en moeheid.
 2. misselijkheid en braken, gepaard met maagklachten.
 3. overwerkt gevoel en een slechte slaap.
 4. tintelingen in de benen en loopstoornissen.
 5. impotentie.

Ook de omgeving van de drinker heeft vaak te klagen! Het blijkt, dat elke alcoholist de gezondheid en het sociaal functioneren van maar liefst 4 personen beïnvloedt. Hier uit volgt tegelijk dat ongeveer 10% van de bevolking te lijden heeft van alcoholisme.

De klachten van de omgeving zijn:

 1. interesseverlies,
 2. prikkelbaarheid en onredelijkheid,
 3. onverklaarbare driftbuien of snel in tranen uitbarsten,
 4. problemen in de werksfeer en impotentie.

De vele schadelijke effecten van alcohol misbruik zijn bij vele mensen bekend. Toch lijkt het zinvol er een van te belichten.

In 1973 is door de Amerikaan Jones, “het foetaal alcohol syndroom” beschreven en is alcohol de meest teratogene oorzaak van “mental deficiency” in de westerse wereld gebleken!!

Wat zijn nu de verschijnselen van dit aangeboren syndroom bij kinderen:

 1. platte neus, ooghoekplooi verandering (smaller), smalle bovenlip, vervormd uitwendig oor en een te kleine schedel,
 2. afwijkingen aan armen en benen,
 3. hart- en nier afwijkingen,
 4. afwijkingen aan de geslachtsorganen,
 5. huidafwijkingen,
 6. groeiachterstand,
 7. intellectuele- en/of gedragsstoornissen.

Het vieren van een zwangerschap met b.v. een fles champagne, is dan ook uit den boze !

Laten wij met z’n allen ervoor waken, dat niet een ieder zich door de overstelpende reclame voor alcohol laat beïnvloeden en de verantwoordelijkheid dragen voor ons nageslacht.

Terug naar boven